... ...
3D RENDIEREN MET SLEE 2METER ...
<
Onze vermelding op sys.keurmerk.info
info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Overig

De wijnfleshouder/ bierfleshouder word geleverd met een fles wijn of met een fles bier van 77 cc. Het merk bier kan afwijken van de afbeelding. Al onze wijnfleshouders zijn gemaakt met de de grootste zorg en tot in detail perfect. De wijnfleshouders zijn gemaakt van staal en andere metalen. De kunstige wijnfleshouders zijn allemaal met de hand vervaardigd. Geef een wijnfleshouder als geschenk op verjaardag of jubileum en presenteer uw fles wijn op een bijzondere manier.


Weergave:


Bezig met laden...
Advocaat wijnfles houder

Snel bekijken

Bestellen

(0)
Op voorraad
Advocaat wijnfles houder

Advocaat wijnfles houder

(0)
€ 87,06

Advocaat wijnfles houder

Onze beelden en figuren en wanddecoratie worden veelal handgemaakt door kunstenaars. Ze zijn een ideaal, uniek en duurzaam relatiegeschenk en uitermate geschikt als woondecoratie in huis of op kantoor.

Afmeting:(h/b/d) in cm ca.: 31x13x11 Gewicht:1 KG

Boogschieten Wijnfleshouder

Snel bekijken

Bestellen

(0)
Op voorraad
Boogschieten Wijnfleshouder

Boogschieten Wijnfleshouder

(0)
€ 87,06

Boogschieten Wijnfleshouder

 • Afmeting:(h/b/d) in cm ca.: 30x16x14
 • Gewicht:1.400 KG

Boogschieten

Boogschieten is een sport waarbij pijlen worden weggeschoten naar een doel met behulp van een boog. Vroeger was de boog een jacht- en oorlogswapen, maar tegenwoordig is boogschieten vooral een concentratiesport, hoewel er in de Verenigde Staten ook nog wel met de boog gejaagd wordt. Er bestaan handbogen en kruisbogen. Dit artikel gaat verder over handboogschieten.

Verschillende bogen

 • Longbow - Een traditionele houten boog die van oorsprong uit Engeland komt. Deze boog is meestal uit één stuk hout gemaakt en hier wordt op de traditionele manier (zonder enige hulp of richtmiddelen) mee geschoten.
 • Barebow - Is een recurveboog, zowel een moderne metalen boog met losse latten, als een jachtboog die meestal uit één stuk hout is gemaakt. Bij Barebow spreekt het woord voor zich, en worden er geen hulpmiddelen, zoals een vizier en stabilisatie gebruikt. Met deze manier van schieten wordt er langs de pijl gekeken en zo op het doel gemikt.
 • Recurveboog - Ook wel lattenboog genoemd. Is een boog die onder de huidige Olympische discipline valt. Bij deze bogen wordt vaak gebruikgemaakt van vizieren, stabilisatie en andere hulpmiddelen om zo nauwkeurig mogelijk te schieten.
 • Compoundboog - Ook wel katrolboog genoemd. Het is een "hightech" boog met katrollen zodat de pees bij geringere booglengte toch ver kan worden uitgetrokken. Vrijwel altijd is de constructie zodanig dat er tijdens het uitrekken een krachtmaximum (piek) gepasseerd wordt, waardoor de kracht die nodig is bij het richten tot 75% lager is dan de kracht die nodig is om de boog uit te trekken.
De laatste twee typen bestaan meestal uit een stijf middenstuk waarop de flexibele booglatten (werparmen) worden gemonteerd. Op het middenstuk kunnen naast de handgreep eventueel accessoires als een vizier, een drukpunt, stabilisatoren, worden geplaatst.Dit is afhankelijk van de te schieten discipline, alsook van iedere schutter individueel.

Schiettechniek

Meestal wordt de boog vastgehouden met de hand tegenovergesteld aan het dominante oog. Mensen met een rechts dominant oog houden hun boog in hun linkerhand. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat het rechtse oog dominant is. Met de rechterhand (de middelste drie vingers) trekken zij de pees naar zich toe, en plaatsen de vingers op het gezicht (ankeren). Waar op het gezicht is afhankelijk van de discipline waarin wordt geschoten. De zin hiervan is een steeds reproduceerbare positie te verkrijgen voor ieder schot. Over het algemeen draagt de schutter bescherming op de linkerarm, zodat de pees niet tegen de onderarm aan knalt. Ook wordt er een vingertab gedragen aan de vingers van de rechterhand. Dit is nodig voor bescherming, maar ook zodat je de bovenkant makkelijk tegen je gezicht aan kunt zetten. Compoundschutters gebruiken geen tab maar een release, een haakje waarmee ze de pees pakken en dat door een knopje kan worden gelost. Dit voorkomt rollen van de pees (wat nog weleens voorkomt bij lossen met de vingers) en ernstige losfouten die door de kracht van een compound zeer resoluut worden afgestraft.
Het is belangrijk goed te staan voor het schieten. De schutter moet zorgen dat hij of zij stevig staat en dwars (met de linkerschouder richting het doel) op de pijlrichting. Hij houdt de boog parallel met de grond en plaatst de pijl met de nock (inkeping op de achterkant) op de pees. De afwijkende kleur van de veren moet naar buiten staan. Dan trekt hij de pijl naar achteren met drie vingers.
Daarna brengt de schutter de boog omhoog en richt op het doel. Zijn hand moet tegen zijn gezicht zitten. De arm waarin hij de boog vasthoudt moet recht zijn. De booghand moet in een stand van 45° staan, zodat de pees na het loslaten de arm niet raakt. De elleboog van de rechterarm moet schuin omhoog gericht zijn. Als de schutter het geel (het midden van het doel of blazoen) door zijn vizier, of gewoon over de pijlpunt ziet, laat hij de pees los.

Verschillende categorieën

In het boogschieten wordt er een onderscheid gemaakt zowel qua geslacht, leeftijd als type boog. De categorieën in het boogschieten zijn als volgt:
 • Pupillen: tot en met het jaar dat men 12 wordt
 • Aspiranten: tot en met het jaar dat men 14 wordt
 • Cadetten: tot en met het jaar dat men 17 wordt
 • Junioren: tot en met het jaar dat men 20 wordt
 • Senioren: tot en met het jaar dat men 49 wordt
 • Masters: tot en met het jaar dat men 59 wordt
 • Veteranen

Bruidspaar wijnfles-/ bierfleshouder

Snel bekijken

Bestellen

(0)
Op voorraad
Bruidspaar wijnfles-/ bierfleshouder

Bruidspaar wijnfles-/ bierfleshouder

(0)
€ 89,48

Bruidspaar wijnfles-/ bierfleshouder

 • Gewicht: 1.30
 • Maten (h/b/d) in cm ca.: 36x20,5x20,5

Huwelijk

Het huwelijk of matrimonium is een door burgerlijk of religieus recht geregelde samenlevingsvorm voor het leven die de fundering vormt van de meeste gezinnen en die meer in het algemeen van belang is als legaal en sociaal geaccepteerd fundament onder duurzame seksuele relaties en familieverbanden. Cruciaal is het onderscheid tussen het kerkelijk huwelijk (of religieus huwelijk) enerzijds, en het burgerlijk huwelijk anderzijds. De precieze definitie van het huwelijk is afhankelijk van de historische en culturele context, en hangt ook samen met de religieuze overtuiging van de echtgenoten. Waar het huwelijk ooit uitsluitend een verbintenis tussen een man en vrouw was, staan nu een aantal (voornamelijk Westerse) landen het homohuwelijk toe.

Redenen om te trouwen

Er bestaan verschillende motieven om een huwelijk aan te gaan:

 • Men wenst de betreffende materiële en/of ideële rechten (zie onder), en/of men wenst de partner deze rechten te verlenen.
 • Liefde: De twee partners houden van elkaar en willen hun hele leven bij elkaar blijven en voor elkaar zorgen, en vinden gevoelsmatig dat daar een huwelijk bij hoort.
 • Verbinding tussen beide; veel koppels trouwen voor het symbool van verbintenis.
 • Geloof; sommige partners geloven dat hun relatie niet compleet is zonder Gods zegen (kerkelijk huwelijk).
 • Huisvesting, het verkrijgen van woonruimte en bijvoorbeeld een hypothecaire lening kan eenvoudiger zijn als er sprake is van een huwelijk. In sommige landen bestaat er ook 'wettelijk samenwonen', wat dan dezelfde voordelen geeft.
 • Beroep; in sommige beroepen is het verdacht als je niet getrouwd bent. In moslimlanden is het handiger om getrouwd te zijn dan om ongetrouwd samen te wonen, dus als je daar voor je beroep moet zijn is een huwelijk een overweging. Soms hebben getrouwden ook voordelen binnen hun beroep.
 • Soms zijn er kinderen op komst en wil men dit goed regelen; er is dan sprake van een moetje. Vaak wil men in de toekomst kinderen en wil men dit alvast goed regelen.
 • Belasting; soms is een huwelijk fiscaal voordelig.

Verloving

Het huwelijk kan beginnen met een huwelijksaanzoek en, als dit aanvaard wordt, een verloving, inclusief een verlovingsring. Er kan gesproken worden over een bruidsschat.

Burgerlijk huwelijk of geregistreerd partnerschap (Nederland)

Het burgerlijk huwelijk of geregistreerd partnerschap kan worden gesloten tussen twee personen van gelijk of verschillend geslacht, als zij aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • beide partners zijn tenminste 18 jaar oud;
 • beide partners moeten de af te leggen verklaring volledig begrijpen en in staat zijn zelf hun eigen wil te bepalen;
 • beide partners mogen niet al een huwelijk of partnerschap zijn aangegaan dat niet is ontbonden;
 • onde curatele gestelden hebben toestemming van de curator of vervangende toestemming van de rechter;
 • er mag geen sprake zijn van een familierelatie in de rechte lijn of tweede graad (is familierelatie door adoptie ontstaan, dan moet de rechter toestemming geven);
 • is er sprake van een familierelatie in de derde of vierde graad, niet in rechte lijn, dan leggen beide partners apart van elkaar een verklaring onder ede of belofte af waaruit hun vrije wil tot het aangaan van het huwelijk blijkt.
 • tenminste één van beide partners moet de Nederlandse nationaliteit bezitten of in Nederland ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen.

Godsdienstig huwelijk

Het eerst of uitsluitend sluiten van een godsdienstig huwelijk, bijvoorbeeld een kerkelijk huwelijk of een Islamitisch huwelijk, is in Nederland niet toegestaan: Geen godsdienstige plechtigheden zullen mogen plaats hebben, voordat de partijen aan de bedienaar van de eredienst zullen hebben doen blijken, dat het huwelijk ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand is voltrokken. Degene die zo'n huwelijk sluit is strafbaar, bij herhaling kan zelfs gevangenisstraf worden opgelegd.

Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand

Sinds 1 september 2015 is de wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand ingevoerd. Sindsdien kunnen bruids- en partnerschapsparen zich rechtstreeks tot de ambtenaar van de burgerlijke stand van de huwelijks- of partnerschapsgemeente wenden om het voornemen om in het huwelijk te treden of een partnerschap te registreren kenbaar te maken. Een uitzondering geldt voor burgers die beiden in het buitenland wonen en waarvan één de Nederlandse nationaliteit bezit. Deze moeten zich tot de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag wenden. De melding kan schriftelijk of in persoon gedaan wotden. Hiermee is de aangifte van het voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap ('ondertrouw') komen te vervallen.

Bij de melding verklaart de burger de benodigde gegevens en hoeft deze geen bewijsstukken meer te overleggen als deze zijn geregistreerd in de Basisregistratie Personen. De ambtenaar van de burgerlijke stand toetst deze melding. Daar waar twijfel bestaat of documenten ontbreken kan en zal hij om aanvullende documenten vragen, zoals een nooit eerder getoonde buitenlandse geboorteakte of een bewijs van echtscheiding uit het buitenland.

Het oude artikel 1:43 BW werd op 1 september 2015 ingetrokken. Dit had tot gevolg dat het met ingang van die datum mogelijk werd dat iedere vreemdeling ongeacht waar hij ter wereld woont in iedere gemeente in Nederland moest worden toegelaten tot een huwelijk. Pas na inwerkingtreding van de Wet tegengaan huwelijksdwang (zie hieronder) is deze onwenselijkheid hersteld.

Met ingang van 1 september 2015 kwam ook de M46-procedure te vervallen. Dit betrof een controle van de IND en de vreemdelingenpolitie om huwelijken tegen te gaan met als doel (een sterker) verblijfsrecht in Nederland te verkrijgen. In de nieuwe procedure moet de echtgenoot die niet de Nederlandse nationaliteit bezit of rechtmatig in Nederland verblijft met een verblijfsrecht voor onbepaalde tijd, nu een verklaring overleggen. Deze verklaring bevat:

 • een verklaring dat het huwelijk niet wordt aangegaan met het oogmerk om (sterker) verblijfsrecht in Nederland te verkrijgen;
 • een verklaring over het verblijfsrecht van de aanstaande echtgenoot die niet de Nederlandse nationaliteit bezit.

Is de ambtenaar van de burgerlijke stand van oordeel dat er sprake is van schijn dan zal hij zijn medewerking aan dit huwelijk nog steeds moeten weigeren.

Burgerlijk huwelijk (België)

Geslacht[bewerken]

Een huwelijk kan worden aangegaan door twee personen van verschillend of van hetzelfde geslacht (art. 143 van het Burgerlijk Wetboek). Het homohuwelijk is in België bijgevolg toegelaten.

Leeftijd

Niemand mag een huwelijk aangaan voor hij de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt (art. 144 van het Burgerlijk Wetboek). Om gewichtige redenen kan de jeugdrechtbank het verbod om voor achttien jaar een huwelijk aan te gaan opheffen (art. 145 van het Burgerlijk Wetboek).

Toestemming

Er is geen huwelijk wanneer er geen toestemming is (art. 146 van het Burgerlijk Wetboek).

Er is geen huwelijk wanneer, ondanks de gegeven formele toestemmingen tot het huwelijk, uit een geheel van omstandigheden blijkt dat de intentie van minstens een van de echtgenoten kennelijk niet is gericht op het totstandbrengen van een duurzame levensgemeenschap, maar enkel op het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel dat is verbonden aan de staat van gehuwde (art. 146bis van het Burgerlijk Wetboek). In dit laatste geval zou sprake zijn van een schijnhuwelijk.

Er is evenmin een huwelijk wanneer het wordt aangegaan zonder vrije toestemming van beide echtgenoten en de toestemming van minstens een van de echtgenoten werd gegeven onder geweld of bedreiging (art. 146ter van het Burgerlijk Wetboek).

Zonder toestemming van zijn ouders mag een minderjarige geen huwelijk aangaan (art. 148 van het Burgerlijk Wetboek).

Polygamieverbod

Men mag geen tweede huwelijk aangaan voor de ontbinding van het eerste (art. 147 van het Burgerlijk Wetboek).

Incestverbod

Het huwelijk is (in België) verboden tussen alle bloedverwanten in de rechte opgaande en nederdalende lijn en de aanverwanten in dezelfde lijn (art. 161 van het Burgerlijk Wetboek). De Koning kan, om gewichtige redenen, het verbod voor aanverwanten opheffen (cf. art. 164 van het Burgerlijk Wetboek).

In de zijlijn is het huwelijk verboden tussen broers, tussen zusters of tussen broer en zuster (art. 162 van het Burgerlijk Wetboek).

Het huwelijk is ook verboden tussen oom en nicht of neef, of tussen tante en nicht of neef (art. 163 van het Burgerlijk Wetboek). De Koning kan, om gewichtige redenen, dit verbod opheffen (art. 164 van het Burgerlijk Wetboek).

Een vergelijkbare regeling geldt voor adoptieve verwantschap (art. 353-13 BW) voor wat de rechte lijn betreft en de tweede graad van de zijlijn (al kan de geadopteerde wel zonder huwelijksbeletsel huwen met een ascendent van de adoptant). Opvallend is dat er een absoluut huwelijksbeletsel bestaat voor een huwelijk tussen de adoptant en de geadopteerde of zijn afstammelingen. Deze kunnen dus wel een kerkelijk huwelijk aangaan (mits hun een dispensatie wordt toegekend), maar geen burgerlijk huwelijk. Aangezien een kerkelijk huwelijk in België evenwel steeds voorafgegaan moet worden door een burgerlijk huwelijk, is dat kerkelijk huwelijk wel illegaal en strafbaar. Omdat deze regel in de Grondwet zelf staat, kan het Grondwettelijk Hof deze regel niet toetsen aan het gelijkheidsbeginsel.

Putatief huwelijk

Een nietig huwelijk (bijvoorbeeld vanwege een schijnhuwelijk of het schenden van het incest- of polygamieverbod) kan niettemin rechtsgevolgen hebben, als het om een putatief huwelijk gaat.

De huwelijkssluiting

Veel mensen maken van de bruiloft een grote gebeurtenis, die vaak maanden van tevoren moet worden geregeld. Maar niet iedereen doet dat. Van stiekem trouwen wordt gesproken als twee mensen hun omgeving achteraf, of in het geheel niet, in kennis stellen van een gesloten huwelijk. Er worden dan bijvoorbeeld kaartjes rondgestuurd met de tekst "We zijn getrouwd in Las Vegas".

Een meer organisatorische trend is het openen van een website voor het bruidspaar. Deze site kan in de aanloopfase naar het huwelijk een informerend karakter hebben en later dienen als fotoalbum. Meestal wordt deze site door de ceremoniemeester geopend.

Tevens is het inhuren van een huwelijksplanner een uitkomst bij het organiseren van een grote bruiloft. De huwelijksplanner kan ook op de grote dag zelf als ceremoniemeester fungeren. Het beroep huwelijksplanner is overgewaaid uit Amerika, maar wordt ook in Nederland steeds vaker in de arm genomen. Zaken waar aan gedacht moeten worden zijn bijvoorbeeld de trouwzaal, bruidskleding, corsage, ringen, het bruidsmeisje en de huwelijksfotograaf.

Voor het huwelijk is er soms een vrijgezellenfeest.

De huwelijksdag

De trouwlocatie of trouwzaal waar een huwelijk wordt gesloten, hangt af van het land en de geldende cultuur. Bij een religieus huwelijk vindt deze plaats in het aan de eredienst gewijde gebouw, bijvoorbeeld tijdens een mis. Vroeger werd een burgerlijk huwelijk in Nederland alleen in het gemeentehuis gesloten, maar tegenwoordig kan het College van Burgemeester en Wethouders ook andere trouwlocaties aanwijzen, die hierdoor 'Huis der Gemeente' worden en op het moment van voltrekken openbaar moeten zijn.

De (al dan niet buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand, de trouwambtenaar, sluit het burgerlijk huwelijk. Als aandenken ontvangen de echtelieden het trouwboekje, waarin de kinderen bijgeschreven kunnen worden wanneer die bij een ambtenaar van de burgerlijke stand worden aangegeven. Het trouwboekje wordt ook wel het boterbriefje genoemd.

Het burgerlijk huwelijk moet in Nederland worden bijgewoond door minimaal twee of maximaal vier meerderjarige getuigen. Na het burgerlijk huwelijk volgt, indien daarvoor wordt gekozen, het kerkelijk huwelijk. De huwelijksdag wordt meestal afgesloten met een bruiloftsfeest.

 

 

Champagne wijnset

Snel bekijken

Bestellen

(0)
Op voorraad
Champagne wijnset

Champagne wijnset

(0)
€ 7,20

Champagne- wijnset.

 • 2-delige set

Cuisine Cocktail gin set (11 dlg)

Snel bekijken

Bestellen

(0)
Op voorraad
Cuisine Cocktail gin set (11 dlg)

Cuisine Cocktail gin set (11 dlg)

(0)
€ 15,67

Cuisine Cocktail gin set (11 dlg)

 • Meng, roer, koel, drink. 
 • Set bestaat uit: 
 • 2 Glazen 
 • 4 Ijsbalvormen 
 • 2 Rietjes 
 • 2 Coctail lepels 
 • Roestvrijstalen barmaatje

Cuisine Mojito cocktail set (11 dlg)

Snel bekijken

Bestellen

(0)
Op voorraad
Cuisine Mojito cocktail set (11 dlg)

Cuisine Mojito cocktail set (11 dlg)

(0)
€ 15,67

Cuisine Mojito cocktail set (11 dlg)

 • Inhoud van de set: 
 • 2 Glazen (inhoud 400ml) 
 • 4 Cocktail lepels (22,5cm) 
 • 4 Rietjes (21cm)
 • 1 Stamper (21cm)
 • Bijgeleverd: enkele recepten

De beste stuurlui staan aan wal - wijnfleshouder

Snel bekijken

Bestellen

(0)
Op voorraad
De beste stuurlui staan aan wal - wijnfleshouder

De beste stuurlui staan aan wal - wijnfleshouder

(0)
€ 72,54

De beste stuurlui staan aan wal - wijnfleshouder

 • Afmeting:(h/b/d) in cm ca.: 33x15x13
 • Gewicht:1 KG
Buitenstaanders hebben veel commentaar. Het is gemakkelijk commentaar te hebben als men geen verantwoordelijkheid draagt. Het spreekwoord komt ook voor in een gedicht van J.P. Heije:
De beste stuurlui staan aan wal
en turen door hun knuisten;
zij weten 't nog, zij wisten 't al!
Zij zijn van enkel wijsheid mal,
maar roeren vin nog vuisten!

Dronken kikker moerenman beeldje

Snel bekijken

Bestellen

(0)
Op voorraad
Dronken kikker moerenman beeldje

Dronken kikker moerenman beeldje

(0)
€ 50,76

Dronken kikker moerenman beeldje

 • Afmeting:(h/b/d) in cm ca.: 6x23x6
 • Gewicht:0.250 KG
Dronkenschap is een lichamelijke en psychische toestand waarbij sterke gedragsveranderingen optreden door een teveel aan alcohol in het bloed. Bij mensen treedt dit doorgaans op door het drinken van alcoholhoudende vloeistoffen, bij dieren door het eten van gistende vruchten.

Kenmerkend voor dronkenschap zijn:

 • (Sterke) gedragsveranderingen. De gedragsveranderingen kunnen variëren van heel vrolijk (goede dronk) tot melancholiek of juist agressief (slechte dronk); ethanol of alcohol is een dempende stof. In het begin van de vergiftiging (die men dronkenschap noemt) worden echter vooral de remmende zenuwcellen gedempt; deze ontremming wordt alleen in heel lichte gevallen als aangenaam ervaren; het decorumverlies en het al te nadrukkelijk aanwezig zijn zal door anderen als storend ervaren kunnen worden.
 • Black out: de volgende morgen weet de geïntoxiceerde niets meer van de gebeurtenissen die hij of zij onder invloed heeft ondergaan of veroorzaakt.
 • Lallen, doordat men de mond- en tongspieren niet meer goed onder controle heeft;
 • Waggelende en strompelende gang, wijdbeens lopen, gepaard gaande met struikelen en vallen; Vanzelfsprekend kunnen deze neurologische verschijnselen ook een andere oorzaak hebben dan alcoholmisbruik.
 • Slaperigheid treedt in tweede instantie op, als ook de activerende zenuwcellen gedempt worden.
 • Versnelde perceptie van tijd
 • Vertraagde reactiesnelheid;
 • Kokervisus: het gezichtsveld wordt steeds smaller;
 • Misselijkheid en braken, bij extreem alcoholgebruik zelfs tijdens de slaap; er ontstaat op die wijze een gevaar voor verslikken en verstikken
 • Verstoring van de vochtbalans; alcohol vermindert de werking van ADH en stimuleert zo de productie van grote hoeveelheden verdunde urine; dit verschijnsel treedt met name op bij het drinken van bier, omdat er dan grote hoeveelheden vocht worden ingenomen. Een gevolg kan wildplassen en broekplassen zijn.
 • Zelfoverschatting;
 • Onderkoeling;
 • In extreme gevallen coma, hartstilstand en de dood door alcoholvergiftiging.

Voorafgaand aan dronkenschap treden al lichte gedragsveranderingen op, zoals ontspannenheid en ontremming. Men zegt dan dat iemand is aangeschoten. Ook zal iemand, hoewel dit op het eerste gezicht ook voor de persoon zelf niet zo lijkt, geen voertuig meer kunnen en mogen besturen.

Dronkenschap is echter een stadium verder. Bij dronkenschap worden de veranderingen zo sterk dat men controle over het eigen gedrag verliest en deze gedragsveranderingen door de omgeving als negatief worden ervaren. Bovendien treden bij dronkenschap vaak voorgenoemde fysieke onwillekeurige reacties op als braken, slaperigheid en verlies van controle over de spieren.

Risico's dronkenschap

Alcoholhoudende dranken kunnen ernstige, soms levensbedreigende, vergiftigingsverschijnselen teweegbrengen, vooral wanneer er grote hoeveelheden alcohol in korte tijd worden geconsumeerd.

Indirecte risico's zijn onder meer zelfoverschatting, gecombineerd met vertraagde reactiesnelheid; dit maakt dat de persoon die onder invloed verkeert sneller verkeersongelukken veroorzaakt of zichzelf in gevaarlijke posities brengt, mede veroorzaakt door roekeloos gedrag. Het gedrag van mensen onder invloed van alcohol kan in het uitgaansleven, maar ook in huiselijke kring, snel leiden tot incidenten en vechtpartijen.

Een minder bekend risico is het risico van onderkoeling of hypothermie; dit risico treedt op als een persoon onder invloed tijdens of na een avondje stappen op straat in slaap valt, ongeacht de temperatuur.

In dronkenschap kan men dingen doen of zich laten provoceren tot zaken die men normaal gesproken nooit zou doen. Dit kan tot sociaal gezichtsverlies of (juridische) problemen leiden. Er is een gezegde "Wat de dronkene misdoet, wordt de nuchtere beboet". Dit wil zeggen dat de maatschappij en het recht vaak niet veel consideratie zullen hebben met misdragingen die onder invloed van alcohol zijn gepleegd.

Maatregelen bij dronkenschap

Een dronken persoon dient zich te onthouden van meer alcoholconsumptie. Water drinken of eten kan de intoxicerende effecten vertragen, evenals overgeven. Slapen in een veilige omgeving is een manier om het lichaam de tijd te geven de alcohol af te breken. Iemand die onder invloed is zal vaak hulp nodig hebben om die veilige omgeving te bereiken.

Begeleiding van een dronken persoon:

 • Niet alleen laten omdat de persoon gemakkelijk iets kan overkomen.
 • Laten eten en water laten drinken en eventueel laten braken.
 • Alleen op een veilige plaats laten slapen, dus naar een veilige plaats begeleiden.
 • Men kan het beste op kalme kordate toon tegen de beschonkene praten en hem overtuigen dat hij moet ophouden met drinken en naar bed moet. Omdat een dronken persoon onvoorspelbaar kan reageren moet men vooral geen verwijten maken over het te veel drinken.
 • Attent zijn op alcoholvergiftiging; als de persoon niet meer reageert op prikkels geneeskundige hulp inroepen.

Maatregelen na dronkenschap

Door de alcohol wordt de slaap in eerste instantie zeer diep. In een later stadium kan door de afbraakproducten van alcohol slapeloosheid optreden. Door dezelfde stoffen treedt ook vaak een kater op. De verschijnselen zijn hoofdpijn, misselijkheid en braken, en soms diarree. Vaak wordt men na de avond ervoor dronken te zijn geweest 's ochtends vrij vroeg ziek wakker, wanneer de effecten van de afbraakproducten de overhand krijgen over die van de alcohol zelf. Omdat alcohol de kwaliteit van de slaap negatief beinvloedt voelt men zich de dag erna ook vaak moe.

Er zijn veel zogenaamde huismiddeltjes om een kater te bestrijden. Hoofdpijn kan worden voorkomen door water te drinken. Alcohol onttrekt water aan het lichaam en een tekort aan water in de hersenen kan hoofdpijn veroorzaken. Door voldoende water te drinken, kan dit verlies deels worden gecompenseerd. Vaak voelt men zich ook snel beter door iets (stevigs) te eten, maar dit gaat niet op wanneer men hier te misselijk voor is. Door de opname van voedingsstoffen wordt het effect van de alcohol naar de achtergrond verdrongen, bovendien voelt men zich met een volle maag vaak beter.

Alcohol wordt met een gemiddelde snelheid van 1.5 uur per glas afgebroken. Hierdoor is het dus mogelijk dat men ook de volgende dag nog steeds alcohol in het bloed heeft en geen voertuig kan besturen.

Engelse Bobby wijnfleshouder

Snel bekijken

Bestellen

(0)
Op voorraad
Engelse Bobby wijnfleshouder

Engelse Bobby wijnfleshouder

(0)
€ 77,38

Engelse Bobby wijnfleshouder

 • Afmeting:(h/b/d) in cm ca.: 35x18x11
 • Gewicht:1 KG

Politieagent

Een politieagent(e), politieman of politievrouw is een persoon die in dienst is bij de politie. Om politieagent te worden, moet men een opleiding aan een politieschool volgen.
Verouderde termen voor politieagent zijn koddebeier, veldwachter en diender. (Dienaar der wet. Een agent van politie constateert alleen of de wet wordt overtreden. Het is aan de rechter om te zien of het recht wordt geschonden en de overtreding strafbaar is.)
Dit beroep wordt verschillend ingevuld naargelang het land waar het wordt uitgeoefend.

Britse 'bobby's'

De term bobby is een populaire benaming voor een politieagent in het Verenigd Koninkrijk. De term is afgeleid van de naam van Sir Robert "Bobby" Peel (1788-1850).
Peel, die in latere jaren premier werd, reorganiseerde in de jaren 20 van de 19e eeuw (toen nog als minister van Binnenlandse Zaken) de stedelijke politie van Londen. Hij installeerde een professionele burgerlijke politiemacht en hoewel zijn hervormingen niet populair waren, bleken ze wel erg succesvol in het terugdringen van de criminaliteit in Londen. Zijn koosnaam, 'Bobby', wordt nu nog steeds gebruikt als onofficiële term voor een politieagent. De oudere term 'peelers', die nu niet meer gangbaar is, was eveneens afgeleid van zijn naam.
 

Excellent Houseware Roestvrijstalen barset (4 dlg)

Snel bekijken

Bestellen

(0)
Op voorraad
Excellent Houseware Roestvrijstalen barset (4 dlg)

Excellent Houseware Roestvrijstalen barset (4 dlg)

(0)
€ 15,67

Excellent Houseware Roestvrijstalen barset (4 delig)

 • Set bestaat uit:
 • Champagnekoeler. Hoogte: 21cm. Diameter:14,5 / 21,5cm.
 • IJsemmer. Hoogte: 13cm. Diameter: 9 / 14cm. 
 • Shaker: Inhoud: 500ml.
 • Ijsblokjestang. 14cm. 
 • Materiaal: Roestvrijstaal.

Jager wijnfleshouder

Snel bekijken

Bestellen

(0)
Op voorraad
Jager wijnfleshouder

Jager wijnfleshouder

(0)
€ 77,38

Jager wijnfleshouder

 • Afmeting:(h/b/d) in cm ca.: 33x15x13
 • Gewicht:1 KG

an oorsprong is de jacht het opsporen en bemachtigen van wilde dieren om ze te benutten of te bestrijden. Vlees en andere zachte delen werden als voedsel gebruikt, maar van sommige dieren kon vrijwel elk deel gebruikt worden, bijvoorbeeld voor kleding, huishoudgerei, gereedschap, lijm, smeersels of muziekinstrumenten. Ook werden gevaarlijke dieren zoals wolven, beren en leeuwen bejaagd om ze ver van de mensen te houden of om moed en behendigheid te tonen.

Tegenwoordig wordt ook gejaagd ter bestrijding van schade aan veldgewas of jong houtgewas of ter bescherming van natuurwaarden. De verkeersveiligheid is gebaat bij niet te hoge dichtheden van grote grazers, waartoe afschot nodig kan zijn. Ook kan door jacht overlast van wilde dieren worden beperkt. Jacht is in beginsel een eigendomsrecht van de grondeigenaar. Die kan het jachtrecht verhuren of zelf uitoefenen. Jachtrechten zijn zeer oud. Eeuwenlang was de jacht vooral voorbehouden aan vorsten, de adel en andere grootgrondbezitters. Nu kan iedereen in principe een jachtgebied huren of jagen als genodigde van een jachtgerechtigde. Daarvoor gelden wel strenge voorwaarden en regels; jagers moeten een jachtexamen hebben afgelegd. Nederland telt ongeveer 27.000 jagers met een jachtakte.

Kunstenaar Wijnfleshouder

Snel bekijken

Bestellen

(0)
Op voorraad
Kunstenaar Wijnfleshouder

Kunstenaar Wijnfleshouder

(0)
€ 77,38

Kunstenaar Wijnfleshouder

 • Afmeting:(h/b/d) in cm ca.: 33x20x17
 • Gewicht:1 KG

Een kunstenaar is iemand die zijn of haar creatieve begaafdheid gebruikt om kunst te maken. De term wordt tegenwoordig gebruikt voor beoefenaren van elke kunstvorm: beeldende kunst, muziek, literatuur, theater, film fotografie.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

 • scheppende kunstenaars (bijvoorbeeld schilders, tekenaars, beeldhouwers, schrijvers, toneelschrijvers, componisten), wier creativiteit zich richt op het maken van een nieuw kunstwerk;
 • herscheppende/uitvoerende kunstenaars (acteurs, voordrachtskunstenaars, vertalers, dirigenten, musici), die de creaties van scheppende kunstenaars zichtbaar, hoorbaar, ten minste toegankelijk maken voor het (grote) publiek. Zo kan men zeggen dat voor het publiek een kunstwerk pas bestaat als (of voor zolang) het door uitvoerende kunstenaars wordt uit- of opgevoerd.

Een hedendaagse kunstenaar specialiseert zich vaak in een specifieke discipline. 

Iedereen kan zich kunstenaar noemen of kan kunstenaar genoemd worden. Dit laatste kan dan soms ironisch bedoeld zijn. Minder ironisch zijn de nieuwe termen voor sociale kunst, kunst als brug tussen mensen en systemen, kunst als verbeelding van of verleiding tot technische systemen. Kunst als wijze van relatie en relatie van wijzen (kunstproductie versus -consumptie in balans). Ook uitvinders behoren soms tot de familie van kunstenaars, omdat beoordelaars van de validiteit van uitvindingen kijken naar 'the state of the art'. In eigen taal is dat de stand der techniek. De Hogere Technische School te Groningen is derhalve in de jaren 1970 samengevoegd met de kunstopleiding Academie Minerva. In Arnhem zijn kunstopleiding én ateliers gevestigd in voormalige kantoren van het elektriciteitsbedrijf en vormt sinds de jaren '90 een examenobject van ArtEZ (stalen kunstobject) een brug tussen de netbeheerder van elektrische stroom Liander en de rivier de Nederrijn.| Meer

We gebruiken cookies om de inhoud van de site en advertenties voor jou passend te maken, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie met onze partners over het gebruik van onze site voor adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die je aan hen hebt verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van je gebruik van hun services.